Dagmodus

Nachtmodus

Klachtenregeling

Brancheorganisatie

Hierbij verklaart Teeri Care Services de klachtenregeling geheel op orde heeft volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Jeugdwet via de brancheorganisatie SoloPartners.